“Supervision er en omsorg for dig selv, fordi det giver en tryghed, at dit arbejde bliver kvalitetssikret, og det bidrager til din faglige udvikling. Samtidig er det en stor omsorg for de mennesker, du arbejder med – fordi det sikrer, at de får den bedst mulige behandling.”

Neela Maria Sris, psykolog og stifter af Encounter

Supervision

Supervision er en måde at kvalitetssikre dit arbejde med mennesker gennem professionel faglig vejledning, sparring og undervisning, hvilket giver dig nye perspektiver på løsnings- og handlemuligheder i udfordrende arbejdssituationer. Der vil typisk være fokus på konkrete tiltag, der kan integreres i dagligdagen med det samme. Supervision er et fortroligt rum, hvor du fagligt kan udvikle dig individuelt og i fællesskab med dine kollegaer. Supervision er med til at løfte kvaliteten i dit konkrete igangværende arbejde, samt forebygge udbrændthed og dermed øge eller fastholde din nuværende arbejdstrivsel.

I Encounter tilbyder vi supervision inden for en kognitiv adfærdsterapeutisk ramme til alle faggrupper, der arbejder med mennesker – herunder terapeuter, sagsbehandlere, socialrådgivere, sygeplejersker, læger, psykologer og andre.

Vi tilbyder også ekstern supervision til psykologer med henblik på autorisation – dette kan enten være individuelt eller i grupper. Der vil typisk være fokus på konkrete sager, interventioner, udredning, journalføring, at finde sin rolle i arbejdet som ny psykolog med mere.”

Typiske spørgsmål kan være:

Temaer

Hvordan kan jeg se, hvad der er behov for?

Hvordan ser jeg det nødvendige, det centrale i problematikken?

Har jeg vejledt/interveneret korrekt?

Hvad skal jeg sige – og hvordan?

Supervisionen er baseret på kognitiv adfærdsterapi og kan både foregå individuelt og i grupper.