Ledelse handler ikke kun om virksomhedens medarbejdere. Som en god leder kan du også tackle ensomhed og prioritere din egen personlige udvikling.

Neela Maria Sris, psykolog og stifter af Encounter

Ledelsessparring

Lederpositioner kan være ”ensomme” på den måde, at man står alene med mange beslutninger og et stort ansvar for sine medarbejdere. Alle mennesker har behov for sparring, men ofte er det svært at få et ikke-partisk perspektiv, når man sidder i lederrollen. Derfor kan det være særdeles relevant at opsøge ekstern ledelsessparring, uanset om man er helt ny eller erfaren leder. Det er oplagt at lade en psykolog varetage dit sparringsforløb, idet du dermed er sikret, at forløbet har den nødvendige faglige tyngde.

Ledelsessparring er kendetegnet ved at have et dobbeltrettet fokus, nemlig både på udvikling og håndtering af dit team eller din virksomhed samt på personlig ledelsesudvikling. Du vil derfor opleve, at du vil kunne blive klogere på den konkrete ledelse af dit team eller din virksomhed såvel som på dig selv i rollen som leder.

 

I ledelsessparring vil der typisk også være et personligt udviklingsperspektiv. Man går ind og arbejder med nogle af de tanke- og handlemønstre, som er relevante at have i fokus i lederrollen. Derfor handler ledelsessparring også om at arbejde med personlighedstræk og blive klogere på sig selv.

Hvad er ledelsessparring?

Ledelsessparring handler om at give dig en platform, hvor du kan få værktøjer til at håndtere de opgaver, der er forbundet med at lede andre, således at du kan skabe bedre resultater samt højere trivsel for dig selv såvel som dine medarbejdere. Med en psykolog som sparringspartner får du et fortroligt udviklingsrum, der målrettes de ledelsesmæssige udfordringer, du står overfor i netop din virksomhed. Psykologen vil møde dig med et friskt sæt øjne og vil ud fra en coachende tilgang facilitere en samskabende proces. I denne proces kan ideer udvikles og undersøges i fællesskab, uden at psykologen vil have en forud indtagelse om eller præference for, hvilke ideer der er bedst.

Ledelsessparring kan omhandle et væld af forskellige udfordringer i ledelsen af et team eller en virksomhed. Er du ny leder eller står du som erfaren leder overfor store omvæltninger kan ledelsessparring hjælpe dig med at håndtere de forandringer, du møder i dette skift. At skulle ændre gamle arbejdsgange og -vaner til nye kan være svært, men dette kan hjælpes ved et samarbejde med en psykolog. 

Derudover kan ledelsessparring eks. omhandle udfordringer såsom: 

 • Prioritering og uddelegering
 • Optimal stresshåndtering eller -forebyggelse
 • Konflikthåndtering
 • De vanskelige samtaler med medarbejdere
 • Medarbejdertrivsel og gruppedynamikker
 • Sparring på helt specifikke udfordrende situationer

En helt anden side af ledelsessparring er, at dette også kan omhandle personlige udfordringer eller personlig udvikling i rollen som leder. Det kan f.eks. være udvikling af ledelsesstil, udvikling af karriere, balance mellem arbejds- og privatliv, selvomsorg og egen trivsel. Som leder er det nemlig vigtigt, at du også får passet på dig selv, så du har overskuddet til at lede dine medarbejdere optimalt.

Denne form for ledelsessparring hos psykologerne ved Encounter kan være en stor hjælp til: 

 • At få skabt overblik og struktur
 • At blive opmærksom på egne udviklingsområder som leder
 • At blive opmærksom på egne styrker og værdier som leder og bringe disse i spil
 • At styrke ens evne til håndtering af udfordringer og forandringer
 • At styrke ens evne til relevant beslutningstagen
 • At styrke ens handlekraft ift. at få ført ideer ud i livet
 • At få afklaret ens rolle som leder
 • At sparre værdifuld tid og frustration