Eksistentielle problematikker

Alle vil i løbet af deres liv opleve eksistentielle problematikker i mere eller mindre grad. Eksistentielle problemer handler om det at være til som menneske og drejer sig ofte om spørgsmål såsom: Hvordan lever jeg mit liv, og hvordan ønsker jeg at leve mit liv? Hvad er meningen med min tilværelse? Hvem er jeg, og hvordan ønsker jeg at være? Disse problematikker kan med fordel tages op i terapi, fordi det er gavnligt at vende ens tanker og udfordringer med en upartisk professionel, der kan tilbyde faglige perspektiver og redskaber til, hvordan du kan komme tættere på at leve det liv, som du længes efter at leve.

I denne artikel vil du blive klogere på:

  • Hvad er eksistentielle problematikker
  • Bearbejdning af  eksistentielle problematikker

Hvad er eksistentielle problematikker?

Eksistentielle problematikker handler om alt, der er relateret til at eksistere. Der er mange variationer af eksistentielle problematikker, men et typisk eksempel er, at du oplever en tvivl over, hvem du er, eller ikke længere oplever, at du kan genkende dig selv og den, som du gerne vil være. Et andet eksempel er, at du mangler mening med din tilværelse. Det kan være, der er sket en stor omvæltning i dit liv, eller at du har oplevet et stort tab, som har givet anledning til at stille livets store spørgsmål. Måske er du netop blevet forælder, færdiguddannet, skal på pension eller skal skilles. Det er naturligt, at livets store omvæltninger skaber eksistentielle spørgsmål. Et tredje eksempel er, at du er nået til et punkt i livet, hvor du måske har opnået mange af de drømme, du stræbte efter, da du var yngre. Måske har du familie, hus, job eller har opnået andre mål. Nu har du nået dine mål, hvilket kan efterlade en form for tomrum, og dermed en tvivl om, hvad meningen med tilværelsen er. Alle eksistentielle problematikker kan inddrages i terapi.

Bearbejdning af eksistentielle problematikker

I Encounter arbejder vi ud fra metoden kognitiv adfærdsterapi, hvor der tages udgangspunkt i, hvad vi tænker, og hvad vi gør. Et eksempel på en øvelse i terapien kan være, at du mellem to sessioner skal notere dig, hvor meningsfuldt du oplever forskellige situationer er. Dette er relevant, da hjernen nogle gange har tendens til at viske nuancer ud. Vi får derfor kun øje på en bestemt ting og overser nuancerne, der ofte er i vores liv. Resultatet kan være, at vi sammen opdager, at du faktisk oplever flere meningsfulde situationer i dit arbejdsliv, men oplever derimod, at der mangler mening i tilværelsen i fritiden. Det kan også vise sig, at du faktisk ikke oplever mening med tilværelsen i løbet af en hel dag. Ud fra begge situationer vil der være forskellige veje, som vi kan gå sammen i terapien.

En måde at skabe mening i tilværelsen på er ofte at fokusere mere på det glædesfyldte og lystbetonede. Derfor vil et redskab være lystbetonede aktiviteter. Øvelsen handler om at blive klog på, hvad der skaber mening og glæde i din tilværelse, og derefter få lagt en plan for, hvordan du kan udøve flere af de aktiviteter. Et andet relevant redskab vil være, at du i samarbejde med psykologen får skabt et overblik over dine værdier. Hvis vi har et liv, der er for langt væk fra de værdier, vi ønsker at leve efter, vil det oftest skabe en mangel på mening med tilværelsen. Derfor kan det ofte være hjælpsomt at få et klarere syn på, hvordan du kan komme tættere på at leve efter dine værdier. Formålet med at arbejde med eksistentielle problematikker vil altid være, at du kommer tættere på at leve det liv, du længes efter at leve.