Depression

Vidste du ,at depression er en af de mest udbredte psykiske lidelser. Man regner med, at 15-25 % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd får en depression i løbet af deres livet. Så du er ikke alene. Men vi ved, at der er mange ting og værktøjer, der kan hjælpe dig med at komme tilbage til hverdagen med mere energi, lyst og glæde, og det kan vi hjælpe dig med her hos Encounter.

I denne artikel kan du blive klogere på:

 • Hvad er depression?
 • Hvordan ser det ud, når man er deprimeret?
 • Hvad bliver man typisk deprimeret af?
 • Hvordan kan man håndtere og forebygge depression?

Hvad er depression?

Hvis du har depressive symptomer, vil du være præget af meget nedtrykthed og manglende lyst og energi i hverdagen. Når man er deprimeret, kan det være svært at komme ud af sengen om morgenen og tage sig sammen til at udføre sine daglige aktiviteter. Det kan føles som om hverdagen er lidt håbløs. Depression kan ses i mange former og grader, lige fra mild grad til svær grad af depression.

Hvordan kommer depression til udtryk?

Grundet nedtrykthed og mangel på sin sædvanlige energi vil du have en tendens til at tænke meget negativt og pessimistisk i sin hverdag. Livet kan virke tungt og uoverskueligt, og det vil være svært at finde overskuddet til hverdagen. Derfor kan man også have en tendens til at isolere sig, fordi tankerne om håbløshed og utilstrækkelighed fylder så meget.

Foruden at være nedtrykt og have manglende energi til hverdagen, bliver din kognition også påvirket af depressionen. Med kognitive vanskeligheder menes der eks. hukommelsesbesvær, opmærksomhedsbesvær og koncentrationsbesvær. Dette betyder, at du kan være svært at holde fokus på én opgave eller at få et overblik over flere samtidige opgaver. Det kan sågar også være svært at lytte og have en koncentreret samtale med dine venner og familie.

I det nedenstående præsenteres de officielle diagnosekriterier fra ICD-11:

Diagnostiske kriterier

 • Tilstanden skal have varet i mindst 2 uger, og det må ikke skyldes sygdomme i kroppen eller skade på hjernen.
 • Mindst to kernesymptomer:
  • Nedtrykthed
  • Nedsat lyst eller interesse
  • Nedsat energi eller øget trætbarhed
 • Mindst 4 ledsagesymptomer:
  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
  • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
  • Tanker om død eller selvmord
  • Tænke- eller koncentrationsbesvær
  • Agitation eller hæmning
  • Søvnforstyrrelser
  • Appetit- eller vægtændring

Hvad bliver man deprimeret af?

En depression kan vise sig på mange måder. Den kan komme snigende over nogle måneder, eller den kan komme brat og uventet som et lyn fra en klar himmel i løbet af få uger.

Depression kan både forekomme grundet udefrakommende omstændigheder, hændelser eller situationer som virker stressende for dig, men depression kan også påvirkes af indre sårbarheder såsom sensitivitet og personlighed. Derudover kan man desuden have en biologisk sårbarhed, hvor genetiske forhold i form af arvelighed kan spille en vis rolle. Det ses dog hovedsageligt ved svære depressioner. Derudover kan tidlige tab, omsorgssvigt, samt både seksuelle, psykiske og fysiske overgreb bidrage til udviklingen af psykologisk sårbarhed, hvilket kan lede til en øget risiko for at udvikle en depression. Depressioner opstår altså i et komplekst samspil mellem vores medfødte biologi og genetik, vores tidligere oplevelser og opvækst og belastende og stressende begivenheder her og nu. Sårbarheder for udvikling af depression kan være lavt selvværd og ensomhed.

Undersøgelser viser, at personer med tilbagevendende depressioner ofte har problemer med planlægning, problemløsning og igangsættelse af projekter også udenfor de depressive perioder. De ovenstående problematikker, der påvirker vores mentale velvære og funktion i dagligdagen, har vist sig at være forbundet med større risiko for nye depressioner. Derfor er det specielt vigtigt at få styr på struktur i dagligdagen, samt at få lavet aktiviteter, der giver dig energi og gør dig glad, såkaldte nærende aktiviteter.

Nogen gange kan vi desuden have en tendens til at tænke meget negativt i vores dagligdag, og dette er ekstra typisk, når man har depressive symptomer. Hvis de negative tanker får lov til at overtage, kan dette påvirke både dine følelser, din krop og din adfærd. Dette kan skabe en negativ spiral, hvor du kan grave sig ned i et dybt hul, hvor alle tankerne slår dig i hovedet med en hammer. Mange føler sig ikke gode nok. De synes ikke, at de slår til og føler sig uden betydning og måske ligefrem til besvær. Nogle kan tænke, at det ville være lettere, hvis de ikke vågnede i morgen. Og det er ikke ualmindeligt at have tanker om selvmord.  Her er det meget vigtigt at du søger efter hjælp.

Håndtering og forebyggelse

Ved en depression er det særligt vigtigt at fokusere på adfærd. Depression giver en manglende lyst og overskud i hverdagen, og det er derfor vigtigt at du har fokus på at gøre ting, der gør dig glad. En måde kan være at skrive de ting ned, der giver dig energi eller et måske endda et strejf af glæde, og derefter få det indført i din dagligdag. Pas på dig selv ved at spise sundt, dyrke motion og få rigeligt med søvn. Med en depression kan du være mere sårbar over for stressfaktorer bl.a. grundet de kognitive vanskeligheder. Planlæg derfor din dag efter dit energiniveau, og ros dig selv for de ting, som du faktisk har gjort. Sørg for at holde pauser, hvor du giver dig selv tid til at slappe af mellem opgaver og aktiviteter.

Det er også vigtigt at bryde med de negative tankestrømme, da disse kan være med til at vedligeholde depressionen. Her kan det være hjælpsomt at aflede sig selv med aktiviteter eller opmærksomhedsøvelser, samt at forsøge at fokusere på de små positive ting, der er til stede i løbet af din dagligdag. De nedslående øvelser kan Encounter’s psykologer hjælpe dig med at mestre.

 • Øv dig i at bryde negative tanker, når de kører i ring. Det er ikke afgørende, hvad du laver. Det vigtigste er, at du afleder dig selv og flytter fokus væk fra de negative tanker. Måske hjælper det at gå en tur, lave en kop te, se en film eller noget helt andet.
 • Gør ting, der gør dig glad. Skriv de ting ned der giver dig energi og måske ligefrem et strejf af glæde og gør mere af det.
 • Find ud af hvad der belaster dig. Hvis der har været belastninger, der kan have været med til at udløse depressionen, kan du forsøge at undgå at komme i lignende belastende situationer igen. Ellers kan du ved Encounter lære at håndtere lignende belastninger på en ny måde.
 • Pas på dig selv. Spis sundt, dyrk motion og undgå alkohol.
 • Få rigeligt med søvn.
 • Planlæg din dag efter dit energiniveau. Start med at lave de opgaver, der er mest realistiske for dig at lave. Ros dig selv for de ting, du faktisk har gjort.En god idé er at bruge en kalender til at strukturere din dag, og medbring gerne kalenderen, så du har muligheden for at skabe overblik over din dag, så der også bliver plads til pauser og hvil.
 • Vær åben om hvordan du har det, og vær ikke bange for at søge om hjælp og støtte.

En depression kan ofte behandles så radikalt, at der over to-tre måneder kan genoprettes en livskvalitet svarende til den raske befolknings livskvalitet, og med forebyggelsesplaner kan der hjælpes med ikke at falde tilbage i depressions mønsteret og den negative tankestrøm. Her hos Encounter kan vi hjælpe dig med at nå din ønskede livskvalitet.