Selvtillidsproblematik

Vi mennesker kan hurtigt komme til at sammenligne os med andre, og i dag har sociale medier og normer forstærket dette. Vi bliver konstant konfronteret med umiddelbar succes hos andre. Disse sammenligninger kan påvirke din selvtillid, især hvis du ikke føler, at du kan leve op til alle forventningerne om succes i samfundet. I det nedenstående kan du blive klogere på selvtillid, problematikkerne med selvtillid og mulige værktøjer til at styrke selvtilliden, samt hvordan Encounter kan hjælpe dig med at styrke din selvtillid.

I denne artikel kan du blive klogere på:

  • Hvad er selvtillid?
  • Hvilke udfordringer er der med lav selvtillid?
  • Hvordan kan du styrke din selvtillid?

Hvad er selvtillid?

Hvor selvværd er betegnelsen for den overordnede holdning, du har til dig selv, herunder hvordan du ser dig selv, evaluerer dig selv og den værdi, som du tillægger dig selv, så er selvtillid tilliden til sin egen formåen og evner. Tænker du ‘Yes, det kan jeg sagtens’, når du står foran en udfordring? Eller tænker du i stedet ‘Det klarer jeg aldrig’. Denne forskel i tankegang hænger tæt sammen med, om du har en høj eller lav selvtillid. Selvværd er noget mere statisk, der går på tværs af flere kontekster, hvor selvtillid er baseret på nogle evner, der kan forandre sig på flere forskellige parametre. Lav selvtillid hænger dog tæt sammen med lavt selvværd. Det er sådan set meget logisk, at selvtilliden ikke er i top, når du går rundt og føler, at du ikke er noget værd.

Udfordringer med lav selvtillid

Lav selvtillid kan have en stor negativ indflydelse på ens liv, både i arbejds- og det sociale liv. Det kan være lige fra ikke at turde at bede om lønforhøjelse – til trods for at det er fortjent – til, at man ikke tør at tale i offentligheden, da man frygter at sige noget forkert. Derfor kan lav selvtillid også påvirke ens følelsesmæssige tilstand. Dette betyder, at man ofte kan være mere sensitiv over for kritik og opleve problemer med at kaste sig ud i nye ting.

Lav selvtillid på arbejdspladsen kan eksempelvis komme til udtryk i ens arbejdsopgaver – du udfører ikke nødvendigvis dine arbejdsopgaver dårligt, men du bliver usikker i dit arbejde og er derfor mere tilbagetrukken ift. at præsentere og aflevere produktet. Dette kan også betyde, at du ikke tør at kaste dig ud i nye opgaver eller idéer grundet en tvivl på egne evner. Vi kan hurtigt komme til at sammenligne os med andre og især de meget succesfulde på arbejdspladsen. Med lav selvtillid kan denne sammenligne forstærke følelsen af utilstrækkelighed, hvor det ellers ville skabe et engagement og inspiration til at yde mere hos andre med høj selvtillid.

Disse mekanismer kan også komme til udtryk, hvis du er studerende. Her kan du komme til at tvivle på din indsats. Dette påvirker måske din adfærd i eksamensperioder, hvor du udskyder afleveringsfristerne eller går i stå i den mundtlige eksamen grundet tvivlen på dine evner og selvtilliden til at fremføre dine fund.

Lav selvtillid kan desuden påvirke både dit sociale- og kærlighedsliv. Du tør måske slet ikke at springe ud i at date grundet manglende selvtillid omkring dine sociale evner, personlighed eller udseende. Ligeledes ses det med sociale aktiviteter. Her kan den lave selvtillid måske forhindre dig i at deltage i aktiviteter med mange mennesker eller at du bliver indelukket og reserveret, selvom du egentlig rigtig gerne vil deltage og socialisere.

Hvordan kan jeg styrke min selvtillid?

Der er både nogle tiltag du kan gøre selv for at styrke din selvtillid, og desuden har du mulighed for at styrke din selvtillid gennem et terapeutisk forløb hos Encounter, hvor vores psykologer kan hjælpe dig med at forbedre din selvtillid fra lav til høj. I det følgende ses nogle værktøjer og tiltag du selv kan kaste dig ud i inden et forløb hos Encounter.

  • Kast dig ud i det nye

En af problematikkerne ved lav selvtillid er som sagt, at man ikke kaster sig ud i nye. En måde at komme dette til livs, er at eksponere dig selv for situationer, hvor den lave selvtillid kan tage over. Dette kan give succesoplevelser i disse situationer og dermed styrke din selvtillid. Dette kan eksempelvis være at udfordre sig selv i sociale situationer ved at tale med flere til festen eller skrive til en Tinder-date om de har lyst til at ses med dig. Selvom det kan være grænseoverskridende til at starte med, hvis en gradvis eksponering stille og roligt give dig succesoplevelser, og du vil derfor styrke følelsen af troen på egne evner og formåen.

Det kan også være at kaste sig ud i nye opgaver på arbejdspladsen eller bidrage i diskussioner. Her kan man evt. starte med at bidrage til samtaleemner i frokostrummet for at starte ud i de små inden man giver sig i kast med arbejdsmødet.

  • Fokusér på din indsats

I disse situationer med gradvis eksponering, og for den sags skyld alle andre situationer, er det hjælpsomt at fokusere på sin indsats frem for resultatet. Klap dig selv på skulderen for at have været modig nok til at kaste dig ud i nye situationer, og giv dig selv ros for at have fuldført opgaven uanset resultatet.

  • Find dine styrker

Vi har en tendens til at sammenligne os med alle andre mennesker. Det er meget normalt. I en tid med sociale medier er det blevet endnu mere tydeligt, hvor meget vi sammenligner os med andre. Det er derfor et vigtigt element også at vende hjernen til at se sine egne styrker frem for sine svagheder. Forsøg at lave en liste med dine styrker eller ting du er god til. Hvis det er svært, så kan du spørge en pårørende om hjælp. De kan helt sikkert finde en masse styrker ved dig. Når du har en svær dag, kan du tage listen frem og minde dig selv om dine styrker. Psykologerne ved Encounter kan desuden hjælpe dig med at finde dine styrker gennem terapien.

  • Mind dig selv om de positive ting

Derudover kan det være hjælpsomt at lave en positiv dagbog, hvor du minder dig selv om de positive ting, der er sket for dig i løbet af dagen. Skriv 5 ting ned, som kan være helt små ting, såsom en god kop kaffe, til store oplevelser eller vigtigst af alt succesoplevelser med ovenstående teknikker. Med denne positive dagbog har du mulighed for at stabilisere dit humør på de særligt dårlige dage. Øv dig ved at lave den hver dag på denne måde bliver det en integreret del af din hverdag.

Altså kan der være følgende mulige værktøjer:

–       Positiv dagbog

–       Liste med egne styrker (få hjælp fra en pårørende)/ting du er god til

–       Fokusér på indsats frem for resultat

–       Eksponering: Kast dig ud i fremmede situationer og få en succesoplevelse

Selvtillid er altså betegnelsen for den overordnede holdning, du har til dig selv, hvordan du ser dig selv, evaluerer dig selv og den værdi, som du tillægger dig selv, så er selvtillid tilliden til sin egen formåen. Lav selvtillid kan have en stor negative indflydelse på ens liv, både i arbejds- og det sociale liv. For at styrke sin selvtillid er det vigtigt at få nogle succesoplevelser med sine evner, og dette kan kun ske ved at kaste sig ud i det. Desuden er det vigtigt at have sine egne styrker og indsats for øje, samt minde sig selv om alle de positive ting, der sker i løbet af dagen.

Tag endelig kontakt til Encounter for at booste din selvtillid og få styr på dine præstationer uden at tvivle på dine egne evner.