Selvudvikling (Personlig udvikling)

Går du med et ønske om at udvikle dig indenfor et område, eller længes du efter at komme af med nogle bestemte mønstre, der forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker? Ved at arbejde med selvudvikling er det muligt at skabe en forandring, så du kommer tættere på at være det menneske, du ønsker at være. Det kan dreje sig om mange forskellige emner, og der er ikke noget, som er for stort eller småt i et selvudviklende forløb.

I denne artikel vil du blive klogere på:

  • Hvad er selvudvikling?
  • Hvordan kan man arbejde med selvudvikling?

Hvad er selvudvikling?

Det er ikke altid, at man har en klar idé om, hvad man godt kunne tænke sig at få ud af et terapiforløb. Selvudvikling kan nemlig være mange ting. Overordnet handler selvudvikling om, at du kommer tættere på at være det menneske, som du ønsker at være. Følgende er eksempler på, hvad et selvudviklende forløb kan handle om:

  • Du gerne vil blive bedre til at sætte grænser overfor andre mennesker. Det kan være, at du har svært ved at sætte grænser på arbejdet eksempelvis overfor din chef, eller at du har svært ved at sige fra overfor din partner eller forældre. Når du har svært ved at sætte grænser overfor andre mennesker, vil du ofte opleve, at dine grænser bliver overskredet. Det er belastende for din trivsel, og det kan være svært at bryde mønstret på egen hånd.
  • Du vil gerne blive bedre til at tale om det, der er svært. Måske oplever du, at du bliver meget vred, når du skal forsøge at løse en konflikt med din partner eller på arbejdet. Det kan være, at du bliver så vred, at du kommer til at handle på en måde, som du senere fortryder. Mange oplever også, at det kan være svært at finde de rigtige ord til at hvordan man har det. For mange kan kommunikation være udfordrende, især hvis der er mange følelser eller konflikt forbundet med det. Begge dele er relevante fokuspunkter i et selvudviklende forløb.
  • Du vil gerne have et bedre selvværd. Måske har du længe oplevet at have følelsen af, at du ikke er god nok. Vi ved, at selvværd har stor betydning for vores trivsel på mange forskellige måder. Psykologerne i Encounter kan hjælpe dig med at udvikle et bedre selvværd.
  • Du vil gerne have hjælp i en stor beslutningsproces. Måske overvejer du at skifte arbejde, at gå fra din partner eller at stå overfor andre store livsforandringer. Igen kan psykologerne i Encounter hjælpe dig med at få ro i maven og støtte dig, når livet er svært.
  • Du ønsker at blive bedre til at se lysere på livet. Det kan være, at du oplever, at dit humør ofte er dårligt, og måske har du svært ved at få øje på det positive eller føle taknemmelighed i hverdagen. Her kan psykologerne i Encounter hjælpe dig med at opbygge konstruktive vaner, der skaber en meningsfuld hverdag.

Alt dette er eksempler på, hvordan du sammen med en psykolog kan arbejde med selvudvikling og komme tættere på at leve det liv, du ønsker. En vigtig pointe er, at der i selvudviklende forløb er fokus på nøjagtig det, som du ønsker.

Hvordan kan man arbejde med selvudvikling?

Hos Encounter arbejder vi ud fra metoden kognitiv adfærdsterapi, hvor der tages udgangspunkt i vores tanker og vores handlinger. I denne terapi vil du få redskaber, som kan bruges på tværs af forskellige situationer i livet. Du vil derfor ofte opleve, at redskaberne kan være relevante ift. selvudvikling på flere områder end det, du søger hjælp med.

I terapien vil du sammen med psykologen stille skarpt på netop de udfordringer, som du ønsker at ændre. Du vil lære at blive opmærksom på de situationer, der spænder ben for den udvikling, du ønsker. Sammen med psykologen vil du undersøge, hvordan du nemmere kan håndtere situationerne.

Et eksempel på en øvelse er, at psykologen og dig bliver klogere på de tankemønstre, der opstår i de uønskede situationer. Psykologen vil give dig værktøjer, der bidrager til udviklingen af et konstruktivt tankemønster, der kan skabe den ønskede forandring. Til det nye tankemønster vil der ofte være bestemte øvelser, som du kan afprøve mellem hver session. For eksempel, hvis målet med terapien er at blive bedre til at sætte grænser, kan en øvelse være, at du mellem hver session skal være særlig opmærksom på de situationer, hvor grænsesætning er relevant og øve de redskaber, som du har fået med fra terapien. En psykolog kan altså hjælpe dig i gang med processen og give dig konkrete redskaber, så du bliver bedre til at sætte grænser overfor andre fra gange til gang.

Hvis du ønsker at skabe ændringer i dit liv, så kontakt os endelig for en uforpligtende samtale om opstart af forløb for din vej mod bedre trivsel.