Coaching

Du kan bruge coaching, som en dynamisk sparring af vejledende og forebyggende karakter. Det kan være gavnligt uanset om du er medarbejder og leder. Det er oplagt at lade en psykolog varetage dit coachingforløb, fordi det sikrer, at der ligger en solid faglighed bag processen. Coaching er kendetegnet ved at have fokus på konkrete og effektive redskaber, der kan bruges med det samme. Formålet med coaching er, at du efter forløbet kan stå med redskaberne selv og arbejde videre på egen hånd, hvilket Encounter kan hjælpe dig på vej med.

 

I denne artikel vil du blive klogere på:

  • Hvad er coaching?
  • Hvordan kan coaching hjælpe dig?

Hvad er coaching?

Coaching har elementer, som kan sammenlignes med psykoterapi – men det skal ikke forveksles med en dybere terapeutisk proces. Formålet med coaching er, at du bliver klædt på med redskaber, så du efter terapien kan stå med dine udfordringer selv. Forskellen mellem coaching og almen terapi er, at der ofte ikke bliver brugt tid på bagvedliggende årsager ved de udfordringer og problematikker, som du står overfor. Fokus er altså på den udfordring, som du står overfor lige nu her. Psykologen vil derfor ofte undgå at gå for meget i dybden med dine tidligere livserfaringer og historik. I stedet bruges energien på den nuværende situation, samt at øve og udforske konkrete redskaber til, hvad du kan gøre lige nu og her for at komme nærmere dit mål.

En coaching session vil typisk starte ud med, at du kort fortæller, hvilken udfordring du ønsker at arbejde med i sessionerne. Psykologen vil lytte aktivt til din fortælling og dertil stille spørgsmål, hvis noget skal uddybes. Derefter vil psykologen kigge i sin værktøjskasse og finde de redskaber, der kan hjælpe netop dig. Sammen taler I om, hvad du kan gøre, og psykologen vil vejlede dig i, hvordan du bruger redskaberne.

I Encounter Psykologhus arbejder vi ud fra den terapeutiske metode Kognitiv Adfærdsterapi. Fokus i denne terapiform er det, vi tænker og det, vi gør. Redskaberne vil altid være tilpasset netop dit mål, så de opleves som relevante og brugbare for dig. Et eksempel på et redskab er at øve et andet mindset, der skaber mulighed for den forandring, du ønsker. Det kan fx være, at du har svært ved at få motiveret dig selv til at ordne hængepartier derhjemme eller på arbejdet. Måske længes du efter at blive bedre til at tage ordet i samtaler og undgå at være stille som vanligt. Hvad end det kan være, så kan man ofte finde et tankemønster, der forhindrer dig i at opnå dine mål. Med coaching kan vi hjælpe dig med at blive klogere på netop de tanker, der spænder ben for dig. Et andet redskab kan være opmærksomhedsøvelser, hvor du bliver klædt på til at bruge beroligende teknikker i din hverdag. Det kan også være relevant at arbejde med andre redskaber, der fx fokuserer på at blive bedre til at huske på det, vi er taknemmelige for i vores liv. Vi ved, at simple teknikker fra Kognitiv Adfærdsterapi kan hjælpe dig tættere på dit mål.

Hvordan kan coaching hjælpe dig?

Coaching er ikke terapi, og derfor er coaching som udgangspunkt bedst egnet til afgrænsede problematikker. Et coachingforløb består ofte af få sessioner alt efter dit behov, måske er det kun nødvendigt med en enkelt session. Derfor er coaching bedst egnet til dig, der oplever at have overskuddet til at arbejde videre med redskaberne på egen hånd efterfølgende. Så derfor er coaching en god måde at få hjælp på, hvis man har en problematik, der ikke er for kompleks. Emner, der egner sig godt til coaching, er eksempelvis:

  • Mål om øget præstation. Et eksempel kan være, at du ønsker at komme bedre igennem med dine budskaber, når du er til møde. Det kan også være, at du trækker dig, når der kommer konflikter, og derfor ønsker at håndtere det anderledes.
  • At bryde en vane, der generer dig – måske har du tendens til at trøstespise eller bruger for mange penge på noget, som du senere fortryder.
  • Pårørende til en syg person og mangler værktøjer i hverdagen til at passe på dig selv og din familie.

Udgangspunktet er, at du efter coaching skal føle, at du kan arbejde videre med redskaber på egen hånd. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt coaching er det rigtige for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os. Sammen med psykologen finder I ud af, hvad dit behov er, så du får det bedst mulige forløb.