Familieproblematikker

Alle familier er forskellige, og familieproblematikker kan se ud på mange forskellige måder. Genkender I, at der kan opstå problemer, der fylder for meget og derfor forhindrer jeres familien i at trives sammen? Det er muligt at arbejde med problemerne, så I, som familie, trives bedre og kommer tættere på det familieliv, I ønsker at have sammen. Der kan være tale om mange forskellige problematikker, men intet er for stort eller småt at tage op i terapi.

I denne artikel kan du blive klogere på:

  • Hvad er familieproblematikker?
  • Arbejdet med familieproblematikker

Hvad er familieproblematikker?

Familieproblematikker kan opstå på baggrund af et utal af forskellige omstændigheder. Oftest ses det dog, at familien har nogle uhensigtsmæssige mønstre eller belastninger, der forhindrer, at familien trives sammen. Følgende er eksempler på, hvad familieproblematikker kan være, men der er ikke noget, som er for stort eller småt at tage op i terapi.

  • En oplevelse af mange konflikter i familien. Konflikterne kan handle om forskellige hverdagsting, der eskalerer og udvikler sig til store konflikter, eller det kan dreje sig om et mere grundlæggende problem, der gang på gang kommer tilbage i konflikter
  • Et familiemedlem har en sygdom eller et handicap. En sådan situation kan være en stor belastning for familien, og det kan være svært at få en hverdag til at hænge sammen. Når et familiemedlem har en sygdom eller et handicap, er det normalt, at både den syge eller handicappede og de øvrige familiemedlemmer bliver belastet. Der er forskellige problematikker, der er relateret til, når man er pårørende; fx er det normalt, at de øvrige familiemedlemmer føler sig overset, fordi den syge eller handicappede fylder meget i hverdagen.
  • En oplevelse har fyldt meget for familien, og I oplever, at det er svært at finde et fælles fodfæste, hvor I kan tale om det sammen på en konstruktiv måde. Måske har I mistet et familiemedlem og har brug for at tale om den sorg, som I måske oplever på forskellige måder. Det kan også være, at I er blevet til en sammenbragt familie, og oplever flere forskelligheder i jeres hverdag, der står i vejen for det familieliv, som I gerne vil have sammen.
  • En anden relevant problematik at tage op er også, hvis I har et generelt ønske om at blive bedre til at tale sammen eller samarbejde, så jeres hverdag fungerer bedre. En psykolog kan hjælpe jer med at skabe et trygt rum, hvor der er mulighed for at opnå en større forståelse for hinanden og et bedre samarbejde i familien. Som udgangspunkt er intet for stort eller småt at tage op i terapi, når der er tale om familieproblematikker.

Hvordan kan man arbejde med familieproblematikker?

I Encounter arbejder vi ud fra metoden Kognitiv Adfærdsterapi, hvor der tages udgangspunkt i, hvad vi tænker, og hvad vi gør. Tænkningen har således en indflydelse på, hvordan vi oplever en situation. Oftest ses det, at familiemedlemmerne oplever og tænker forskelligt om den samme situation. I terapien vil I blive klogere på, hvordan I hver især tænker i de situationer, der er svære for jer som familie.

Det er eksempelvist virksomt at blive klogere på, hvad der sker i familien, når der opstår en konflikt. Her vil psykologen hjælpe jer med at udforske, hvordan konflikten opleves for hvert familiemedlem. Sammen arbejder I hen imod at forebygge større konflikter. Når en konflikt igen opstår, har I fået redskaber til nemmere at løse eller måske helt stoppe en stor konflikt. Desuden kan det være relevant for jeres familie at øve sig i at værdsætte hinandens gode sider samt at have fokus på det, som I er taknemmelige for sammen.

Hvis et familiemedlem har en psykisk lidelse, vil det også være relevant, at psykologen fortæller om lidelsen og vejleder jer i, hvordan lidelsen normalt påvirker både den syge og de øvrige familiemedlemmer, samt hvordan I bedst kan have en velfungerende familie på trods af disse udfordringer. Ud fra jeres livssituationer og problematik vil psykologen i samarbejde med jer udvælge de redskaber, der er hjælpsomme og gavnlige for netop jeres familie. I terapien vil psykologen skabe trygge rammer, så det bliver et rart sted at fortælle om sine tanker og følelser, og hvor alle familiemedlemmer får lov til at fortælle.

I et terapiforløb om familieproblematikker vil der altid være sessioner, hvor alle relevante familiemedlemmer er til stede sammen, men det kan også være relevant at have enkelte sessioner hver for sig. Det aftaler I med psykologen, der vil hjælpe med at vurdere det. I Encounter kan vores psykologer hjælpe jer med at finde fodfæstet og balancen i familielivet, samt skabe trygge rammer, hvor I har mulighed hver især til at udtrykke jeres tanker og følelser.