Parforholdsproblematikker

Hvis I kan mærke, at der begynder at komme skår i parforholdet, og at I ikke længere kan genkende jer selv som par, kan det være en god idé at arbejde på forholdet. Problemer i parforholdet og unødige konflikter kan gøre det svært at fastholde glæden, kærligheden og engagementet i forholdet. Dette kan ofte skabe en afstand i forholdet og en ensomhedsfølelse. Psykologerne i Encounter kan gennem parterapi hjælpe jer med at komme på rette spor og finde hinanden igen.

I nedenstående artikel beskrives følgende:

  • Hvorfor kommer der problemer i parforholdet?
  • Hvordan kan man arbejde på parforholdet?
  • De 5 kærlighedssprog
  • Teknikker hos Encounter

Hvorfor kommer der problemer i parforholdet?

Der er ikke et entydigt svar på hvorfor der kan komme problemer i parforholdet, dog er en fællesnævner ofte miskommunikation og mangel på vedligeholdelse af parforholdet, der kan lede til flere situationer lige fra utroskab til manglende interesse. I har måske hørt det mange gange før – kommunikation er vejen frem. Det er dog ikke altid så ligetil, og det kan derfor være relevant at få hjælp til at komme på rette spor.

Hvorfor kan man arbejde på parforholdet?

Kommunikation

Som sagt er miskommunikation en typisk problematik i parforholdet, heri byrden af misforståelser mellem parterne. Et eksempel på en misforståelse kan være, at du siger noget, der for dig virker banalt og nemt forståeligt, men din partner misforstår dette og bliver vred. En af de mulige grunde til denne misforståelse kan være forskellen i jeres underliggende tankemønstre.

Med underliggende tankemønstre refereres der til idéen om, at vores tanker, adfærd, krop og følelser hænger sammen og påvirker hinanden gensidigt. Foruden dette bevæger vi os på tre tankeniveauer, 1) Automatisk negativ tænkning, 2) Leveregler og 3) Skemaer. Ifølge kognitiv adfærdsterapi er dette måden hvorpå vi bearbejder information og dermed også situationer. I forhold til ovenstående eksempel kan misforståelsen bl.a. ses i forbindelse med vores individuelle leveregler. Leveregler er strategier eller “sandheder” vi har med os fra vores opvækst eller andre tidspunkter i livet, hvor der har været nogle særlige præmisser til stede, hvor vi har skulle tilpasse os. Disse leveregler vil påvirke både tankemønstre og adfærd. Dette giver anledning til at revurdere de strategier eller logikker, som vi har med os fra fortiden.

Et eksempel på en problematik kan eks. være, at du ønsker at have en aften med dine venner, men din partner bliver vred over dette og føler sig efterladt. Adfærden hos din partner er i denne situation at blive vred og måske ignorere dig. Selvom det kan være svært at forstå hvorfor denne reaktion opstår, så kan det have noget at gøre med partnerens såkaldte leveregler, der påvirker tankerne, følelserne og de kropslige fornemmelser. Din partner kan eksempelvis have en grundlæggende leveregel om at blive forladt med i bagagen, og derfor bliver din partner vred. Levereglen kan eksempelvis hedde “hvis min partner ikke vil være sammen med mig, så bliver jeg afvist”. Men hvis du har en leveregel om at skulle kunne være fri til at gøre hvad du vil, så vil de to modstride med hinanden. Det er derfor vigtigt at kunne være opmærksom på og forstå jeres individuelle leveregler og “sandheder” som I har taget med jer gennem livet. Ved at undersøge disse og forsøge at forstå dem, kan dette lede til mere konstruktive reaktioner, forståelse og adfærd hos jer begge.

De 5 kærlighedssprog

Udover at forstå hvorfor der kan komme misforståelser i kommunikationen mellem dig og din partner, er det også vigtigt at forstå de 5 kærlighedssprog, hvor I husker at dyrke og forstå jeres kærlighed til hinanden. De 5 kærlighedssprog er udviklet af den amerikanske parterapeut Gary Chapman. Rationalet bag ved denne teori er, at vi er bedre istand til at håndtere konflikter og udfordringer i forholdet, når vi er fyldt op i vores “kærlighedsbeholder”. Du og din partner har højest sandsynligt forskellige måder at vise jeres kærlighed på, og det kan derfor være gavnligt at lære hinandens, så der ikke opstår misforståelser.

I det nedenstående beskrives i 5 kærlighedssprog:

1) Tjenester

Hvis tjenester i hverdagen, både store og små, er en af de måder du udtrykker kærlighed på, taler dette ind for dit kærlighedssprog. Det betyder meget, når andre hjælper og især når tjenesterne kommer af sig selv uden anmodninger. Du har brug for, at din partner tager initiativ og giver dig tjenester, og du bryder dig bestemt ikke om at din partner ikke overholder jeres aftaler. Tjenester kan være små ting som at støvsuge, tage opvasken, handle ind eller andre små hverdags tjenester.

2) Anerkendende og værdsættende ord

Hvis dette er dit kærlighedssprog, sætter du stor pris på opmuntrende og kærlige ord. Du har brug for at høre kærlige og anerkendende ord fra din partner jævnligt for at føle dig elsket. Kritiske og fordømmende ord rammer dig hårdt. Eksempler på dette kærlighedssprog kan være en kærlig sms, en sød seddel på køleskabet, ros og komplimenter, opmuntrende bemærkninger.

3) Fysisk berøring og nærhed

Den fysiske kontakt og berøring er vigtig for dig, der taler dette kærlighedssprog. Berøring er en synlig kærlighedserklæring og viser samhørighed, når I er ude blandt andre. Du mærker, at din “kærlighedsbeholder“ bliver fyldt op, når du er i fysisk kontakt med din partner. Dette kan være kys, kram, holde i hånden, et kærligt blik, massage, sex,  sidde tæt eller ligge i ske.

4) At modtage gaver

For dig, der taler dette sprog, er gaver synlige symboler på kærlighed. Det er ikke gavens værdi, der er afgørende, men tanken bag. Det er altså altafgørende, at gaven bliver givet med omtanke og kærlighed. Det er vigtigt for dig at få gaver med jævne mellemrum og ikke kun på mærkedage og højtider. Dette er ofte en personlig gave eller en buket blomster.

5) Tid sammen og oplevelser

At have tid og oplevelser sammen med din partner er afgørende for dig, der taler dette kærlighedssprog. Tid til tosomhed eller tid til at opleve noget sammen. Det er vigtigt, at du får opmærksomhed og nærvær fra din partner, når I bruger tid sammen. Dette betyder eksempelvis dybe samtaler, aktiviteter sammen og også bare øjenkontakt.

Hvis I forstår hinandens kærlighedssprog og kan anerkende dette, så vil det være nemmere at håndtere konflikter og misforståelser i dagligdagen, da overskuddet i forholdet vil være større.

Teknikker til at se din partner i et andet lys

En teknik er at bruge en positiv dagbog med henblik på din partner. Det er altid en god idé at lave en positiv dagbog, hvor du skifter fokus fra det negative til det positive, der sker i løbet af en dag. I en parforholdsproblematik kan dette være gavnligt at registrere positive ting omkring din partner i stedet for at fokusere på deres fejl og mangler. Øvelsen heri er at skrive 3-5 positive egenskaber, handlinger, karaktertræk osv. omkring din partner hver aften inden du går i seng.

Der er altså nogle teknikker som du og din partner kan udforske, når parforholdet kommer i problemer. I kan udforske hinandens leveregler og tanker med formål at forstå hinandens reaktioner, tanker og adfærd og dermed nedbringe miskommunikation imellem jer. Derudover kan I have fokus på hinandens kærlighedssprog. I kan have forskellige behov i forholdet, og det er vigtigt at understøtte disse behov for jer begge. Desuden kan en positiv dagbog omkring din partner være en måde at skabe et nyt syn på din partner. Encounter kan hjælpe jer med at finde jeres individuelle leveregler og kærlighedssprog.

Der er altså flere muligheder for at arbejde med jeres forhold. Herunder at kende hinandens kommunikationsform, jeres kærlighedssprog og at sætte pris på hinandens kvaliteter. Dette kan være svært at håndtere alene, hvorfor Encounter kan hjælpe jer med dette.