Encounter er et psykologhus placeret i København, Odense og Aarhus, bestående af et netværk af nøje udvalgte, erfarne psykologer. Vi varetager små og store opgaver – fra individuel terapi til rådgivning i forhold til organisation og ledelse.

Vi prioriterer høj faglighed. Derfor arbejder vi med evidensbaserede metoder, og vi benytter og opdaterer os på den nyeste forskning.

Men udover fagligt fokus og engagement er vi meget opmærksomme på, at relationer er omdrejningspunktet for vores arbejde. Når alt kommer til alt, er det ikke den bestemte teoretiske retning, der afgør om en samtale er succesfuld. Derimod peger forskning i retning af, at det er relationen, der er bærende for en succesfuld terapi.

Det handler dybest set om et møde mellem mennesker, og dette afspejler sig i navnet Encounter.

Encounter betyder et forandrende møde.

Mødet med naturen, mødet med en særlig idé eller mødet med et inspirerende menneske kan ændre vores blik på verden.

Indenfor eksistentialistisk psykologi beskriver begrebet Encounter et autentisk møde mellem mennesker, som fører til udvikling og forandring.

I psykologhuset Encounter har vi en vision om at skabe forandrende øjeblikke, der inspirerer til at møde verden og livet på nye måder.

skov_med_sol_pil_1920_700

Filosofi og vision


Vi lever i en tid, hvor det er almindeligt at ofre mange ressourcer på personlig udvikling. Der findes mange tilbud om udvikling, træning og uddannelse af os selv. Vi styrker vores kroppe med fysisk træning, og vi skærper vore hjerner med efteruddannelse og kurser. Vi plejer sindet med wellness og kurophold. Men på trods af den store interesse for selvudvikling og personlig pleje, finder mange mennesker det grænseoverskridende at kontakte en psykolog.

Hvis man udelukkende forstår psykologhjælp som behandling af psykiske sygdomme, så er det måske ikke så mærkeligt, at man forbinder det med tabu. Men en samtale med en psykolog kan se ud på mange måder. Psykologisk hjælp kan også betyde velkvalificeret psykologisk sparring for den, der ønsker at finpudse sin måde at være i verden på. Ud fra denne opfattelse ønsker Encounter brændende at støtte og nære udviklingen af en mere nuanceret forståelse af, hvad psykologhjælp kan være.

Encounter er drevet af en ambition om at gøre psykologisk sparring til et naturligt og selvfølgeligt redskab i hverdagen. Vi ønsker at nedbryde fordomme og tabuer omkring professionel psykologhjælp, idet vi vil fremme en kultur, hvor det er ganske ”normalt” at bearbejde personlige udfordringer i samarbejde med en psykolog.

Sandheden er jo, at vi alle indimellem finder os selv i situationer, hvor vi har behov for hjælp til at klare en udfordring. I de situationer kan mødet med en objektiv professionel sparringspartner, der kan se situationerne udefra og i et større perspektiv, give os pladsen til refleksion og dermed muligheden for at udvikle hensigtsmæssige strategier, så vi kan skabe den forandring, vi ønsker.

Og det er jo netop det psykologisk hjælp også handler om – at støtte og træne en sund grobund af psykisk styrke, så vi kan fungere og præstere bedre. Ikke for at du kan fungere mere optimalt i ”hamsterhjulet”, men for at du kan gøre det, du drømmer om. For at styrke din udvikling hen imod den du ønsker at være.

Se en kort video om Encounter herunder