Skilsmisse

Er du i en skilsmisse proces eller har været i processen, men stadig mærker eftervirkningerne af det? Så er det en god idé at tage hånd om håndteringen af følelserne, der er på spil i en skilsmisse. Hvert år vælger mange par at blive skilt. Der kan være mange forskellige årsager til, at par vælger at blive skilt. En skilsmisse er for de fleste en stor livsforandring, hvor der bliver vendt op og ned på både sin egen og evt. sine børns tilværelse. Vi ved, at det kan være hjælpsomt at have en psykolog som støtte, når livet byder på store livsomvæltninger og udfordringer.

I denne artikel vil du blive klogere på, hvad der kan være svært i en skilsmisse, og hvordan du kan håndtere situationen.

  • Skilsmissens proces og udfordringer
  • Hvordan kan du tackle og håndtere din skilsmisse?

Skilsmissens proces og udfordringer

Som sagt kan der være mange forskellige årsager til at blive skilt. Nogle skilsmisser har mere belastende vilkår end andre. Der kan være omstændigheder omkring skilsmissen, der forværrer situationen fx utroskab, et højt konfliktniveau eller misbrug. En skilsmisse kan også være præget af mange års kamp mod sygdom, økonomiske problemer, pårørende problematikker eller andre svære livsvilkår, der gør det vanskeligt at bevare et godt ægteskab. Andre lader sig skille, fordi de oplever, at de vokser fra hinanden og ikke længere kan opnå det parforhold eller leve det liv, som de gerne vil have sammen. Uanset hvorfor du er blevet skilt, ved vi, at det oftest er en stor livsomvæltning, der indebærer forskellige udfordringer.

Når man står overfor eller er midt i en skilsmisse, vil man ofte opleve en sorgproces over de bristede drømme, der er gået i stykker. Det er naturligt, at du i den første tid efter skilsmissen har meget svært at tro på, at den nye tilværelse på et tidspunkt bliver nemmere og bedre. For mange kan det være svært at acceptere, at ægteskabet ikke blev, som man drømte om, da man blev gift. Oveni de bristede drømme kan der være andre udfordringer, såsom en mulig fraflytning, at børnene skal skifte skole samt andre store praktiske omvæltninger, der kræver energi og overskud. Det er derfor vigtigt, at man især i den første periode efter skilsmissen sørger for at have megen selvomsorg. Med selvomsorg undgår du at blive udbrændt eller energiforladt, så du eksempelvis ikke kan tage vare på dine børn på en ordentlig måde eller ender med at blive sygemeldt fra arbejdet. Det kræver meget at skulle komme videre på en måde, hvor man både passer på sig selv og sine børn. I næste afsnit kan du blive klogere på, hvad der kan danne grundlag for, at både du og din familie kommer godt igennem en skilsmisse.

Hvordan kan du tackle og håndtere din skilsmisse?

Som beskrevet er det vigtigt, at du passer på dig selv, når du står i en livskrise såsom skilsmisse. At passe på sig selv betyder, at du eksempelvis sørger for at give dig selv pusterum hver dag. Her skal der være plads til andet end de bekymringer, der helt naturligt følger en skilsmisse. Selvomsorg betyder også, at du skal sørge for at trække på de ressourcer, du har i dit netværk. På denne måde bliver du overbelastet på andre områder i dit liv i perioden. Det kan fx være, at du trækker ekstra meget på bedsteforældrene ved at de passer børnene oftere end vanligt. Eller måske kan en god ven eller familiemedlem hjælpe til med det huslige arbejde, så du i en periode ikke skal tænke for meget på vasketøj, madlavning eller gulvvask. En mulighed kan også være at lave en aftale med sit arbejde om, at du kan gå ned i tid eller blive frataget nogle arbejdsopgaver i en periode. Ofte kan det være hjælpsomt at fortælle sin arbejdsplads og kollegaer, at du går igennem en skilsmisse. Dette kan lette ift. forventninger, præstation og effektivitet, så dine kollegaer ved, at du på nuværende tidspunkt ikke nødvendigvis kan præstere så godt, som du plejer. Sådanne tiltag er vigtige for at understøtte dit eget overskud og energi, fordi en skilsmisse helt naturligt vil belaste dig. Det er vigtigt for at opretholde et overskud til fx at samarbejde med din tidligere ægtefælle, særligt hvis der er børn i ægteskabet. Det er også vigtigt ift. at forebygge, at du får en forstærket reaktion på din skilsmisse som følge af længere tids overbelastning.

Udover at sørge for, at du på andre områder i sit liv bliver aflastet, er det ofte relevant at arbejde med de bekymringer, der naturligt vil opstå i en skilsmisse. Vi ved, at konkrete teknikker og værktøjer kan hjælpe dig med at mindske dine bekymringer og give dig det tiltrængte pusterum. Sammen med din psykolog vil du blive klogere på, hvad det er for nogle tanker og bekymringer, der særligt tynger dig i din skilsmisse. Ofte kan det være svært at se situationen udefra, når man står midt i en skilsmisse. Det kan derfor være hjælpsomt at få et andet perspektiv fra en udefrakommende professionel psykolog. En psykolog kan hjælpe dig med at få et mere konstruktivt tankemønster, så du passer bedre på dig selv og dermed dine omgivelser i processen. En anden øvelse kan være at fokusere på at forøge din selvomsorg, så du husker at passe på dig selv. Her kan det være relevant at arbejde med at gøre noget godt for dig selv hver dag eller at sænke kravene til dig selv i den periode, hvor du er særligt belastet. Vi ved, at det er støttende at have en psykolog at tale ud med, når man skal skilles – det kan være aflastende at have et objektivt parti, hvor du kan komme ud med de følelser og tanker, der tynger dig. Når du kommer hos en af psykologerne i Encounter finder I sammen ud af, hvad der er relevant at have fokus på for dig, så du kommer bedst muligt igennem din skilsmisse.