Individuelt- eller gruppeforløb?

Et individuelt forløb er et samtaleforløb, hvor du sammen med en psykolog skaber et rum, hvor det handler om dét, du gerne vil arbejde med. Forløbet tager udgangspunkt i dine behov og ønsker, og du vil få konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer, du står overfor.

Når du starter et individuelt forløb hos en psykolog, vil du typisk hurtigt opdage, at forandring er mulig indenfor relativ kort tid. Det er forskelligt, hvor lang tid et forløb strækker sig over, men rigtig mange mennesker oplever mærkbare ændringer allerede efter 3 til 5 sessioner.

Individuelt forløb

Et individuelt samtaleforløb handler om dét, du gerne vil arbejde med. Forløbet tager udgangspunkt i dine behov og ønsker – og du vil få konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer, du står overfor. Forløbet er altså mere formet efter dine ønsker og behov.

Det er forskelligt, hvor længe et forløb varer, men rigtig mange mennesker oplever mærkbare ændringer allerede efter 3 til 5 sessioner.

Gruppeforløb

Gruppeforløb har den fordel, at alle arbejder med de samme udfordringer. Du kan spejle dig i de andre deltagere – og det kan være lærerigt og inspirerende.

Forskning viser, at gruppeforløb giver lige så gode resultater som individuelle forløb – og i nogle tilfælde er effekten endda større i gruppeterapien.

Et gruppeforløb har 5 til 8 deltagere og består af 5 sessioner à 2 timer + 1 booster-session efter 3 måneder – det betyder, at du typisk har flere timer i det terapeutiske rum end ved et individuelt forløb.

Nogle af de typisk gruppeforløb, vi tilbyder, er:

  • Stress
  • Selvværd
  • Angst

Ring og hør vores sekretær, hvornår vi starter en gruppe og om vi starter en gruppe, som vi tilbyder netop nu.

Hjemmeøvelser både individuel- og gruppeforløb

Når du starter et forløb hos en psykolog, er det første skridt altid at klarlægge din problemstilling og sætte et klart og tydeligt mål. Som regel indebærer første samtale derfor, at I sammen gennemgår din historik, din situation og dine ønsker for forløbet. Allerede fra første session vil du desuden typisk få konkrete redskaber med, som du kan bruge til at skabe forandringer i din hverdag.

Det terapeutiske arbejde handler om at tage fat og sætte ind de rigtige steder, sådan at du imellem hver session vil kunne mærke, at der bliver taget de nødvendige skridt i den rigtige retning. I hver session vil du sammen med psykologen indkredse, hvordan du konkret kan rykke dig nærmere hen imod de forandringer, du arbejder for at opnå.

Det er en vigtig del af forløbet, at du selv kommer på banen i din hverdag og udfører forskellige aktiviteter og arbejder aktivt med dine tanke- og handlemønstre. Disse ’hjemmeøvelser’ er vigtige, fordi det er her, du kan afprøve og integrere de strategier og teknikker, som psykologen hjælper dig med at finde frem til. Jo flere kræfter du selv lægger i dette arbejde, des større effekt vil du opnå.

Psykologen er en objektiv, ikke-dømmende og professionel sparringspartner, der har meget stor viden om menneskelige reaktions-, tanke- og handlingsmønstre – og ikke mindst hvad der skal til for at ændre på dem. Det individuelle samtaleforløb med en erfaren psykolog er derfor i langt de fleste tilfælde meget effektfuldt.