Encounter-prisen

Hvad er Encounter-prisen?

Encounter-prisen er en pris, som hylder en psykolog i Danmark, som gør en helt særlig indsats for en god arbejdskultur. Hos Encounter er opmærksomheden på en varm og tryg arbejdskultur en del af DNA’et – både internt i vores psykologgruppe og i samtalerne med klienter. Vi synes i Encounter, at det er vigtigt at anerkende dem, der på særlig vis bidrager hertil og én af dem, vil vi gerne belønne med Encounter-prisen på 10.000 kr.

Udover vigtigheden af de fysiske og strukturelle betingelser på en arbejdsplads ved vi, at det psykosociale arbejdsmiljø – kulturen – spiller en afgørende rolle for arbejdsmæssig trivsel.

I Encounter ønsker vi at sætte fokus herpå, og derfor giver vi i år en unik mulighed for at nominere en psykolog-kollega, som gør det meningsfuldt og inspirerende at gå på arbejde.

Hvorfor er det vigtigt at anerkende indsatser for en positiv arbejdskultur?

Forskning har igennem mange årtier peget på, at arbejdsmiljø og kollegaskab er afgørende ressourcer for vores trivsel, for vores præstation, tilhørsforhold og engagement på arbejdet (Bakker & Demerouti, 2007; Crawford, LePine & Rich, 2010). Arbejdskulturen, herunder hvordan vi kommunikerer og interagerer med vores kollegaer, har på den måde stor betydning for motivationen og lysten til at gå på arbejde.

Vi ved, at visse former for adfærd kan være drænende for den konstruktive stemning og kan dermed udfordre sammenhængskraften og trivslen i en kollegagruppe. En undersøgelse udfærdiget af Wilke på vegne af Krifa i 2018 viser, at brok og negative kommentarer er et generelt problem på danske arbejdspladser: Hele 43 % af de adspurgte oplever, at brok påvirker deres arbejdsglæde og trivsel negativt, og 27 % oplever endvidere, at de negative kommentarer og brok fra kollegaer ”bider sig fast”, så de tager det med hjem i privaten og i deres fritid.

Som kontrast hertil peger forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) på, at den gode og sunde arbejdskultur i høj grad formes af god social kapital. Herved forstås egenskaber og adfærd hos medarbejdere bl.a. karakteriseret ved høj grad af samarbejde, støtte og anerkendelse – både internt i én afdeling og på tværs af teams i flere afdelinger.

At samarbejde på en måde, hvor støtte og anerkendelse er stærkt integreret, handler blandt andet om evnen til at tale arbejdsmæssige udfordringer op og om at rose og sparre med hinanden i det daglige arbejde. Denne form for kollegial adfærd giver motivation, det bringer stolthed og glæde frem hos modtageren og også hos én selv. Den gode sociale kapital på en arbejdsplads kan på den måde komme til udtryk på flere måder: det kan være en opringning, en besked, et smil og kram i frokostpausen, der er med til at gøre en positiv forskel for kollegaers engagement og trivsel. Når vi roser hinanden giver det energi. Vi viser herigennem, at man gør en forskel, og derved skabes tættere bånd mellem os. Dette kan være særligt vigtigt at have opmærksomhed på, hvis man sidder fysisk væk fra hinanden, enten grundet geografisk afstand eller måske på grund af hjemmearbejde. I disse tilfælde kan det betyde alverden for en kollega at blive husket, støttet og anerkendt for det, de er og gør.

Konkret er det altså af væsentlig betydning for vores overordnede trivsel og arbejdsglæde, at vi har kollegaer, som både fagligt og personligt, ser, løfter, opmuntrer, rækker ud for samarbejde, anerkender og generelt støtter i det daglige på en arbejdsplads.

Så hvem kan jeg nominere?

Du kan nominere en psykolog-kollega, som du aktuelt arbejder sammen med, og som du mener bidrager særligt positivt til den gode arbejdskultur ud fra ovennævnte parametre.

Hvis du er selvstændig, og derfor ikke fysisk er omgivet af kollegaer i det daglige, kan du også nominere en psykolog-kollega, som du aktuelt sparrer med.

Hvordan nominerer jeg?

Helt konkret udfylder du formularen herunder mellem d. 1. januar og 1. april 2024. Beskeden skal indeholde praktisk information om den psykolog-kollega, du ønsker at nominere, samt en kort beskrivelse af, hvorfor du mener, at lige præcis DIN psykolog-kollega, gør det inspirerende og meningsfuldt at gå på arbejde og derfor fortjener denne særlige pris og anerkendelse.

Alle nominerede vil få en besked om, at de er indstillet til prisen, samt hvem der har nomineret dem. 

Vinderen af prisen offentliggøres d. 1. maj 2024.

 

Nominer en psykolog-kollega

Mød dommerne

Rikke Høgsted

Rikke Høgsted er leder og stifter af Institut for Belastningspsykologi – cand.psych., specialist i psykotraumatologi og psykoterapi samt forfatter til en lang række bøger og pjecer. Hun er bl.a. forfatter til “Grundbog i Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”

Rikke Høgsted er også kvinden bag det succesfulde og prisvindende
Grundkursus i Belastningspsykologi.

Rikke har bl.a. arbejdet hos Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri.

Rikke har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet i mentale risikoerhverv som både medarbejder og leder. Hun har løst krisepsykologiske opgaver i både Irak og Afghanistan og ydet akut bistand til danske rederier i forbindelse med ulykker, gidseltagning og andre kritiske hændelser rundt om i verden.

Asger Neumann

Asger Neumann er kandidat fra Aarhus Universitet i 1991. Han har igennem en lang årrække fungeret som klinisk psykolog, og bl.a. været tilknyttet forsvarets psykolognetværk. Han er oprindeligt trænet i Cognitive Behavioural Therapy (CBT) men har fra ca. 2005 arbejdet med udgangspunkt i ACT, og har indenfor feltet været optaget af supervisionsopgaver.

I de seneste 15 år har Asger – som partner i HumanAct – gradvist bevæget sig i retning af det organisationspsykologiske. Arbejde med partnerstyrede virksomheder har haft et særligt fokus.

Han er desuden tilknyttet Psykologisk Institut på AU som ekstern lektor, hvor er faglig leder af Interventionsmetodekurset. Et mangeårigt fokus på fænomenet “kærlighed” har desuden været et fast omdrejningspunkt på Psykologisk Institut, samt i kurser og foredragsvirksomhed.

Neela Maria Sris

Neela Maria Sris er psykolog og stifter, direktør og daglig leder i det landsdækkende psykologhus Encounter. Neela er motiveret af en ambition om at normalisere og aftabuisere psykologhjælp – og hun brænder for at udvikle og tilbyde den bedst mulige terapi.

Neelas styrke som psykolog ligger især i det kliniske arbejde – det vil sige det terapeutiske arbejde med mennesker. Neela arbejder primært med kognitiv adfærdsterapi og hun har en meget bred klinisk erfaring indenfor bl.a. parforhold og kærlighedsliv, selvværd, stress, angst, depression og mange andre problematikker.

Neela er meget engageret i formidling af sit fag – bl.a. som foredragsholder og som ekstern lektor ved Aarhus Universitet og tidligere Københavns Universitet. Desuden er hun fagpolitisk aktiv som formand for Selvstændige psykologers sektion i Dansk psykologforening.

Louise Dinesen

Louise Dinesen er erhvervs- og krisepsykolog og stifter af Dinesen & You og den autoriserede rådgiver Better Worklife. Louise har speciale i ledelse, psykosocialt arbejdsmiljø, interne kriser og organisatoriske forandringer.

Louise er tidligere chefpsykolog i Hartmanns A/S, og har i mange år været tilknyttet som ekstern lektor på Københavns Universitet og som censor på Forsvarets Masteruddannelse i Militær Ledelse.

Louise er redaktør på tidsskriftet Erhvervspsykologi, har udgivet bogen “Kort og godt om kriseledelse“, og var i 2016 – 2019 fast blogger på Børsen Ledelse. Louise er tidligere forretningsdirektør i analyseinstituttet Voxmeter.

Malene Friis Andersen

Malene Friis Andersen er Ph.d., autoriseret psykolog, forfatter og ekspert i ledelse, stress og psykisk arbejdsmiljø. Hun har igennem 17 år arbejdet med emnerne på forskellige måder: Som klinisk psykolog, som organisationspsykolog og som forsker.

Malene er forfatter til en lang række videnskabelige artikler samt prisvendende bøger. Hun er blandt andet forfatter til “Stop Stress – Håndbog til ledere” (Andersen & Kingston, 2016), som blev kåret til Årets Ledelsesbog 2017. Malene er blevet tildelt GL-prisen for sin formidling.

 

Vil du hylde en fagfælle?

Udfyld formularen i toppen af siden for at nominere en fagfælle til Encounter-prisen