Autencitet

Line Kristensen, psykolog ved Encounter

Kender du det, at du kommer til at sige ja til noget, du egentlig ikke havde lyst eller overskud til? En arbejdsopgave for en kollega på jobbet, en arbejdsweekend i haven for nogle venner, eller at stå for planlægning af børnenes næste lejrtur i skolen? Oplever du indimellem, at det kan være svært at stå fast på dine egne behov og sige fra, at du i stedet kommer til at sige ja på bekostning af dit eget overskud? I så fald lyder det til, at det kan være svært for dig at være helt autentisk.

At være autentisk betyder at være tro mod dig selv. Det betyder, at man har en fornemmelse af, hvad der er ens egentlige behov, ønske og mening, og at man tør at udtrykke sig og stå fast på dette. Der er således en overensstemmelse mellem det, man mærker på den ene side, og den måde, man agerer på, på den anden side. At være autentisk og tro mod sig selv står dermed i kontrast til at leve efter det, man måtte tænke, at andre forventer af en.

At være autentisk har utrolig mange fordele; Indirekte styrkes selvværdet, idet man tager sig selv alvorligt. Autenticitet og transparens styrker ens relationer. Autenticitet mindsker på sigt risikoen for at udvikle stress, angst og depression, og helt overordnet er autenticitet med til at øge livskvaliteten.

Der kan være mange grunde til, at det kan være svært at være autentisk og tro mod sig selv. Vi har alle forskellige erfaringer med i bagagen, og nogle af disse kan virke begrænsende for at leve et autentisk liv. F.eks. kan dårlige erfaringer med at sige fra eller gøre noget anderledes end de andre, hvor man har oplevet kritik og følt sig forkert, gøre det svært at sige fra fremadrettet, fordi man gerne vil undgå at få samme dårlige oplevelse igen.

Ind imellem kan det på den anden side også være fordelagtigt at være i stand til kortvarigt at gå på kompromis med sin egen autenticitet. Det kan ind imellem være godt at give en ekstra skalle og lægge ekstra energi i bestemte områder af ens liv, og dette kan både blive nødvendigt og få én langt i enten relationer, præstationer eller i ens arbejdsliv. Det er vigtigt, at dette ikke bliver på bekostning af, at man selv yderligere belastes. Det må således aldrig blive på bekostning af sig selv eller ens helbred.

Hvis du oplever, at du har svært ved at handle autentisk, kan det være relevant at overveje følgende spørgsmål; hvad ville der egentlig ske, hvis jeg udtrykte mine behov på en måde, der tilgodeser mine egne behov og ønsker? Hvis jeg for eksempel kun sagde ja til det, jeg kunne overskue. Hvad ville være det værste, der kunne ske? Og ville jeg kunne klare det alligevel? Hvad ville jeg sige til en kammerat, der stod i samme situation, ville jeg måske direkte opfordre til at sige fra og passe på sig selv?

Hvis du godt kunne tænke dig at handle mere autentisk og få mere plus på selvværdskontoen, men synes, at det er svært, så er dette et råd til dig: Start i det små. Øv dig i at sige højt, hvad du mener i små situationer. F.eks. hvis du ser en trøje, du godt kan lide på gågaden, så sig det højt til den ven eller veninde, du går med. Eller hvis din partner foreslår, at I skal have burgere til aftensmad, så sig f.eks., at du har mere lyst til lasagne. Du vil sandsynligvis opleve, at folk omkring dig ikke altid er enige, og at I skal finde et kompromis, når du giver udtryk for din mening, eller når du siger fra. Men det gør ikke din holdning mindre berettiget end deres. Du har (ligesom alle andre) en personlig og menneskelig rettighed til at sige til og fra ift. det, du magter.