Velkomstbrev

Velkommen til Encounter

Som husets ledende psykolog og direktør har jeg et stort ønske om, at dit møde med Encounter bliver så godt som muligt. Encounter består af en flok nøje udvalgte psykologer, som er dedikerede til at tilbyde den bedst mulige terapi. Vi bruger bl.a. mange ressourcer på sparring og supervision for at løfte kvaliteten af den terapi, du vil modtage. Vi arbejder kun med kvalitetssikrede og evidensbaserede psykologiske teknikker, og vores vigtigste opgave er, at du går herfra med en oplevelse af at være hjulpet godt på vej i den rigtige retning. 

Encounter står for dit forløb herfra. Derfor kan du altid tage fat i os, hvis der er det mindste. Du kan ringe til os på hovednummeret 70 60 20 21 og tale med vores sekretær, som altid er klar til at hjælpe. Du kan også ringe direkte til mig, Neela Maria Sris, på 24 26 61 68. Som ledende psykolog og direktør i Encounter står jeg altid til rådighed for spørgsmål angående dit forløb.

De bedste hilsner,

Neela Maria Sris
Autoriseret psykolog & direktør i Encounter

FAQ: Information til dig, der er henvist gennem din sundhedsforsikring

Vi ved, at det at blive henvist til psykolog gennem sin forsikring kan være forbundet med mange spørgsmål. Derfor har vi samlet nogle af de informationer, der kan være rare for dig at have inden opstarten på dit forløb.

Hvordan vil mit forløb se ud?
Hos Encounter tilbyder vi et pakkeforløb, som er baseret på metoder, der ligger solid evidens bag, og det har allerede hjulpet mere end 4000 mennesker rundt om i landet. Forløbet består af to forskellige faser, der kan strække sig over op til et år.

I den første fase vil du og psykologen arbejde målrettet med den problematik, du er henvist med. I vil derfor starte med at formulere, hvad målene for din terapi skal være, og efterfølgende vil I arbejde med konkrete redskaber, som du kan overføre til din hverdag og bruge til at realisere disse mål.
Sessionerne vil kunne foregå fysisk på én af vores afdelinger rund om i landet, men du vil også kunne afholde dem via sikker videoforbindelse eller telefonisk. Dette er helt op til dig og dine præferencer, da alle tre formater har lige god effekt. I første fase er der op til 5 sessioner at disponere over, men det er meget forskelligt, hvor mange af disse, der benyttes. Nogle klienter når deres mål efter blot få sessioner, andre benytter alle 5 sessioner i denne fase.

I anden fase af dit forløb vil du fortsat arbejde med terapiens redskaber og bevæge dig tættere på dine mål. Du vil i højere grad arbejde selvstændigt med dine nyligt tilegnede redskaber og strategier, således at du gradvist lærer at blive din egen terapeut, mens du fortsat har din psykolog som sikkerhedsnet til at støtte dig i at vedligeholde din brug af redskaberne. I denne fase har du 3 kortere telefoniske booster-samtaler til rådighed, som du selv kan disponere over. Anden fase og dens booster-samtaler er et særligt tiltag, vi har inkluderet i forløbet, fordi denne fase er afgørende for, hvordan dit varige udbytte af terapien vil blive. Det er her, du for alvor vil arbejde på at få integreret dine redskaber som en fast del af din hverdag og dermed få dannet et fundament for sunde vaner, der kan understøtte din psykiske trivsel – både her og nu, men også på sigt.

Vi har struktureret dit forløb med udgangspunkt i forskning indenfor psykoterapi. Vi ved blandt andet, at effekten afhænger af, hvorvidt man engagerer sig i terapien og dens redskaber mellem samtalerne og efter forløbets afslutning: Jo mere man øver derhjemme, jo bedre effekt. Vi har derfor lavet et forløb, hvor vi har fokus på at give dig de bedst mulige redskaber og på at hjælpe dig med at bruge dem derhjemme i din hverdag.

Hvis du af den ene eller anden årsag skulle have brug for noget andet end dette pakkeforløb, så tager vi naturligvis god hånd om dette og får fulgt dig godt videre til den helt rigtige indsats.

Hvilken terapiform arbejder I ud fra?
Hos Encounter arbejder vi med kognitiv adfærdsterapi, da det er denne terapiform, der er bredest evidens for. I kognitiv adfærdsterapi er der særligt fokus på, at vi får skabt en fælles forståelse af netop din problematik, så vi sammen kan identificere de faktorer, der er med til at vedligeholde den. På den baggrund sætter vi mål for, hvor du har mulighed for at skabe positive forandringer for dig selv. I den forbindelse hjælper vi dig med at håndtere eventuelle tanke- og adfærdsmønstre, der hindrer dig i at opnå dine mål. Vi hjælper dig i den forbindelse med at få en større forståelse for, hvordan dine tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger hænger tæt sammen – og hvordan du ved at undersøge dine tanker og din adfærd kan lære at regulere dine følelser og kropslige fornemmelser.
Alt dette vil vi sammen omsætte til håndgribelige redskaber, du kan tage med dig ud i din hverdag. I terapien er det vigtigt, at du ikke holder igen med spørgsmål, hvis der er nogle af redskaberne, du ikke forstår. Vi er her for at hjælpe dig, og det er derfor afgørende, at det, vi giver dig med fra terapien, er meningsfuldt for dig.

Hvad skal jeg gøre inden samtalerne?
Vi foreslår, at du kommer (eller gør dig klar til din online/telefoniske samtale) lidt før tid, så du kan nå at “lande” inden samtalen går i gang. Hvis din samtale foregår fysisk på en af vores klinikker, skal du blot møde op og tage plads i vores venteværelse, hvor du kan forsyne dig med lidt kaffe, the eller vand. Du skal ikke ”tjekke ind”. Din psykolog vil blot komme ud og invitere dig ind i sit lokale, når det er din tid.

Tøv ikke med at kontakte os!
Vi gør alt, hvad vi kan for at finde den psykolog, som vi tænker vil være et godt match til dig. Men hvis du ikke synes, der er den rette kemi med den psykolog, som du er blevet tildelt, skal du endelig ringe ind til os på 70 60 20 21. Så skal vi nok hjælpe dig.

Kontakt os også gerne, hvis du skulle have spørgsmål om dit pakkeforløb eller noget, du gerne vil kommentere på.

Vi glæder os til at tage imod dig!

FAQ: Information til dig, der skal have online/telefonsamtaler

Onlineterapi er nyt for mange. Derfor har vi samlet en del af de informationer, som kan være rare at have på forhånd. Du må desuden endelig tage fat i os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Er onlineterapi lige så godt som terapi ansigt til ansigt?
Når du går i online/telefonterapi vil samtalen være bygget op på helt samme måde som de samtaler, der foregår ansigt til ansigt med psykologen. Forskning og vores egne erfaringer viser, at onlineterapi har lige så god effekt som behandling, der foregår ansigt til ansigt. Kvaliteten af terapien er med andre ord den samme, selvom det kan føles anderledes bag skærmen eller telefonen.

Hvordan foregår det praktiske?
Er din samtale online vil du på forhånd få tilsendt en mail fra no-reply@terapeutbooking.dk med link til mødet. Mødet afholdes på Whereby. Sæt dig et rart og uforstyrret sted med din computer og en stabil internetforbindelse. Undgå gerne at have en skarp lyskilde lige bag dig, da dette kan gøre det svært for din psykolog at se dig. Luk alle andre programmer, åben den tilsendte mail og klik på linket (”Deltag i videomøde”). Dette virker bedst, hvis du benytter Google Chrome eller Firefox. Sørg for at slå lyd og video til og klik på knappen ”bank på”, så vil psykologen lukke dig ind i det online terapirum, når din samtale starter. Hvis du ikke dukker op til mødet f.eks. på grund af tekniske problemer, vil din psykolog ringe til dig og finde en løsning.

Er din samtale telefonisk, vil du blive ringet op af din psykolog ved samtalens start. Her er det ligeledes vigtigt, at du sætter dig et uforstyrret sted, så du kan tale frit.

Uanset om din samtale vil foregå over videoforbindelse eller telefonisk, anbefaler vi dig at sidde et rart og uforstyrret sted hvor der ikke er nogen som kan lytte med. Det er f.eks. ikke en god ide at tage samtalen i et åbent kontormiljø, i offentlig transport eller under bilkørsel. Herudover er det en god ide at være klar i god tid, så du også mentalt kan føle dig klar til mødet. Derudover er det også meget hjælpsomt at have papir og blyant ved din side, så du kan gøre dig noter undervejs.

Vi glæder os til at tage imod dig!