Psykologspesialist/psykolog for

nyopprettet avdeling i Oslo

Encounter er et dansk, nyskapende psykologhus som streber etter å tilby de beste forholdene for klinisk praksis og psykoterapi. Vårt arbeid er tilrettelagt med det formål å kombinere de beste elementene fra privatpraktiserende psykologers hverdag med kvalitetene som en fast arbeidsplass tilbyr. Modellen skaper en god balanse mellom frihet og stabilitet.

Oppgaver og kvalifikasjoner:

Psykologhuset Encounter er et dansk selskap som nå søker utvidelse med en avdeling i Oslo. Vi vil derfor ansette en dyktig og erfaren psykologspesialist/psykolog. Det er et krav med norsk autorisasjon og erfaring med terapi, men det er ikke et krav å være psykologspesialist.

Som psykolog i Encounter vil du bli en del av en dynamisk og velfungerende gruppe på en arbeidsplass med høyt faglig nivå og et sterkt kollegialt fellesskap, også på tvers av de ulike avdelingene. For øyeblikket har Encounter avdelinger fordelt på fem steder i Danmark og en psykolog i Sverige.

I psykologhuset Encounter jobber vi med kognitiv atferdsterapi. Vi jobber hovedsakelig med andre bølge og supplerer med metoder fra tredje bølge. Din primære arbeidsoppgave som psykolog i Encounter vil være terapeutiske samtaler, men det vil også være muligheter for andre initiativer som workshoper, foredrag, gruppesamtaler mm.

Terapien er vår spisskompetanse, så det er viktig at du som psykolog klarer å skape et trygt og profesjonelt grunnlag for samtaler som kan sette rammene for en effektiv endringsprosess.

Encounter tilbyr

  • Fokus på den terapeutiske kjerneoppgaven og minimalt med administrativt arbeid
  • De beste mulighetene for å bli faglig sterk i kognitiv atferdsterapi (KAT)
  • Ukentlig veiledning med erfarne psykologer innen KAT
  • Månedlig ekstern veiledning med noen av de mest anerkjente KAT-psykologene, både danske og internasjonale
  • Kurs- og temadager
  • En arbeidsplass med innbydende fysiske rammer
  • Sterkt kollegialt fellesskap med plass til individet
  • Fleksibilitet med hensyn til egen arbeidsmåte og kalender
  • Sosiale arrangementer, godt samhold og et varmt sosialt fellesskap

Vårt psykologteam jobber tett sammen, noe som gjør oss i stand til å heve det faglige nivået gjennom en rekke tiltak. Vi tilbyr intern veiledning ukentlig og ekstern veiledning i samarbeid med noen av Danmarks mest anerkjente psykologer innen kognitiv atferdsterapi.

Vi tilbyr våre ansatte å delta på kurs, videreutdanning og konferanser. Vi skaper en atmosfære der intern sparring prioriteres høyt, blant annet gjennom ukentlige interne behandlingskonferanser. Derfor er det viktig at våre psykologer ønsker å engasjere seg i et sterkt faglig fellesskap der det er rom for initiativ og medvirkning.

Vi verdsetter et godt sosialt fellesskap med en varm tone og et inkluderende menneskesyn. Vår antakelse er at muligheten til å være seg selv skaper det beste utgangspunktet for å kunne utvikle sitt potensiale. Dermed har vi fokus på å støtte våre ansatte i den enkeltes faglige utvikling, fremfor å føre kontinuerlig regnskap over arbeidet som gjøres til enhver tid. Vi har fokus på at arbeidsoppgaver samsvarer med hvor den enkelte er i sin utviklingsprosess. Hos Encounter står vi sammen om å heve det kvalitative nivået på tjenestene vi tilbyr.

Om du har spørsmål vedrørende stillingen eller ønsker å høre mer om hverdagen i Encounter, er du velkommen til å kontakte psykolog Karoline Brauer-Johnsen på telefon (+45)31322391.

Du har også mulighet til å møte noen av våre fantastiske ansatte og høre om Encounter som arbeidsplass ved å klikke her.

Stillingen er lønnet per time og starter så snart som mulig.

Søknadsfrist; kontinuerlig. Vi avholder jevnlig samtaler.

Vi ser frem til å motta din søknad.

Søknad, CV og eventuelle vedlegg sendes til neela@encounter.dk med merkelappen “Autorisert psykolog Oslo”