Husets regler

Gældende regler for konsultationer hos Encounter

 1. Dine personlige oplysninger opbevares forsvarligt og vil ikke blive overdraget til tredjepart. I tilfælde af at betalingsbetingelser ikke overholdes, vil dine personlige oplysninger blive overdraget til tredjepart for inddrivelse af vores tilgodehavende.
  Hvis du er henvist gennem en sundhedsforsikring, kan Encounter dele dine persondata med denne på baggrund af eventuel utilfredshed med forløbet eller af andre relevante årsager.
 2. Psykologerne hos Encounter er underlagt de gældende etiske regler for nordiske psykologer. Disse omhandler bl.a. tavshedspligt og forsvarlig opbevaring af klienters journaler.
 3. Du har som klient altid ret til at se din journal. I journalen findes en kort gennemgang af de emner, som er behandlet i terapien.
 4. Hvis du kommer for sent til terapi, afsluttes konsultationen til aftalt tid.
 5. Encounter forbeholder sig retten til at optage sessioner for at kvalitetssikre terapien i forbindelse med supervision, eller under særlige omstændigheder, hvor det vurderes nødvendigt.
 6. Encounter prioriterer terapeutisk kvalitet samt videreuddannelse for vores psykologer – i den forbindelse kan der forekomme observerende psykologer under session – dette sker dog kun med klientens accept.
 7. Afbud til en aftalt konsultation skal ske senest kl. 14.00 dagen i forvejen – også i weekender og ferier. Afbud gives direkte til Encounter på 70602021 eller din psykolog på tlf./tlf.svarer – afbud via sms er ikke gyldig.
 8. Udebliver du fra en konsultation eller melder for sent afbud betales fuld takst for konsultationen
  (dette gælder også ved sygdom). Hvis du følger et pakkeforløb betalt af din sundhedsforsikring, vil en udeblivelse eller for sent afbud medføre, at forløbet forkortes med én konsultation. Betaling for udeblivelse er personlig og vil ikke blive videre faktureret til evt. forsikringsordninger.
 9. Når du melder afbud til en konsultation eller ønsker at stoppe et forløb, skal du samtidig gøre opmærksom på, om der er flere end én aftale, du ønsker at afmelde.

Vedrørende behandling af persondata

Når du underskriver en samtykkeerklæring hos psykologhuset Encounter giver du samtykke til, at psykologhuset Encounter kan behandle dine udfyldte persondata i forbindelse med behandling og rådgivning, journalføring samt til at opbevare disse oplysninger.
Du har pligt til kontakte Encounter, hvis der skulle opstå ændringer af navn, adresse, tlf.nr. og e-mail. Du giver desuden samtykke til, at Encounter, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om dig, i det omfang dette er nødvendigt for behandling og rådgivning.

Du samtykker, at du er bekendt med, at Encounter skal opbevare din patientjournal ifølge sundhedsloven i mindst 5 år. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Det kan ske skriftligt ved brev eller mail til Encounter.
Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.