KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI – ACT – MINDFULNESS

Kognitiv adfærdsterapi er en terapiform, hvis effekt er påvist gennem utallige videnskabelige undersøgelser. Metoden er oprindeligt udviklet til behandling af depression, men har sidenhen vist sig effektiv i forhold til mange forskellige psykologiske problemstillinger.
Metodens grundtanke er, at  lidelse bunder i den måde, vi forholder os til situationerne i vores hverdag. Med andre ord er det vi tænker af afgørende betydning for det, vi føler og mærker – og for vores oplevede handlerepertoire.

I terapien identificerer vi fejlindlærte, destruktive og uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, og vi samarbejder om at konstruere mere rimelige og realistiske forklaringer, som virker forbedrende på humør og adfærd og er mindre destruktive.

I løbet af terapien vil du blive klædt på og få redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen, så du på sigt kan blive din egen terapeut og forstå, hvordan dine tanker, følelser og adfærd hænger sammen.

Mindfulness handler om at forholde sig nærværende til omverden. Det centrale i mindfulness er evnen til opmærksomhed, nærvær og en ikke-dømmende indstilling. Mindfulness er baseret på meditationsteknikker, der stammer fra buddhismen, men metoden er i de senere år blevet en etableret del af nyere kognitiv terapi og har vist god effekt på blandt andet stress.

De fleste af os kender til en hektisk hverdag med mange forventninger og krav. Med mindfulness arbejder man med at skabe stabilitet, ro og balance, så vi kan stå stærkt, når det stormer omkring os – som et træ med dybe rødder. Det er ikke et forsøg på at ændre verden, men at få redskaber til at rumme den præcis som den er gennem bevidst nærvær.

Jeg skræddersyr naturligvis behandlingsforløbet, så det passer til netop dit behov. Jeg vælger ofte at supplere den kognitive metode med teknikker fra mindfulness og ACT, som hører med til den nye bølge af kognitiv adfærdsterapi. 

 

bjerg_1920_700_med_pil

ACT står for ”Acceptance and Commitment Therapy”. Denne tilgang handler om at møde svære tanker og følelser på en accepterende måde – den adskiller sig fra traditionel kognitiv terapi på den måde, at fokus ikke aktivt er på at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre.

Hvis man har et ensidigt fokus på at kæmpe imod ubehag, kan der ske det, at oplevelsen blot intensiveres. Med ACT lærer man gennem forskellige teknikker, herunder mindfulnessøvelser, at forholde sig mere fleksibelt og venligt til sine tanker og følelser, således at disse kan være tilstede, uden at man behøver at involvere sig i dem eller føle sig begrænset af dem.

  

Målet er således ikke at fjerne ubehag, men at skabe øget fleksibilitet i tanker og handlerepertoire. Det er en central del af metoden, at man arbejder med at identificere værdier og fremme værdibaseret handling.

Samlet set handler Mindfulness og ACT om at forholde sig accepterende og ikke-dømmende til sig selv og omverdenen. Ved træning kan dette blive til en kraftfuld ressource, der kan hjælpe med at skabe ro i sindet og til en mere fleksibel måde at forholde sig til krævende situationer.

Hør mere om kognitiv adfærdsterapi fra Encounters ledende psykolog, Neela Maria Sris, i videoen herunder