Hverdagsromantik

Hverdagsromantikken er vigtig fordi det er så sjældent vi har tid til noget ekstraordinært. Oftest begår vi os jo i hverdagen. Hverdagsromantik er blandt andet at tage sig tiden til et længere kys eller kærtegn, at sige søde ord, at spørge ind til hinanden og at prioritere tid til en god samtale med øjenkontakt sidst på dagen. Her i videoen forklarer Encounters ledende psykolog, Neela Maria Sris, lidt om hverdagsromantik og kommer med konkrete bud på hvordan du kan booste dit parforhold. Kun 35 minutter om dagen kan faktisk gøre en forskel.

 

Forebyg stress på arbejdet

Ledende psykolog i Encounter, Neela Maria Sris, fortæller i videoen herunder, hvordan du kan forebygge stress på din arbejdsplads. Husk at vær opmærksom på dine faresignaler og tage pauser til mindfulness. Videoen indeholder en introduktion til stress, gode råd til hvordan du kan forebygge det på dit arbejde ved hjælp af simple redskaber samt en oversigt over de forskellige stress-zoner.

Stress

Psykolog om mareridtssygdom: Du kan gøre rigtig meget selv for at undgå det.

 

Det er ingen hemmelighed, at stress er et stigende problem på den moderne arbejdsplads.

En række ydre faktorer kan være med til at fremprovokere stressreaktioner, men for at forstå fænomenet stress og give realistiske bud på, hvordan vi håndterer det, så er det nødvendigt at være opmærksom på, hvordan stress hænger sammen med indre, psykologiske faktorer.

Vi bruger ofte ordet ‘stress’ på ubetænksomme måder. Når vi eksempelvis siger, at en person er ‘stressramt’, så klinger det af et tilfældighedernes spil.

Mens det er relativt tilfældigt, om man skulle være så uheldig at blive ramt af lynet eller af en forkølelse, så handler stress langt mindre om tilfældigheder. Det handler i høj grad om, hvordan man agerer.

Nøglebudskabet er at kende sine egne begrænsninger, at opgive perfektionisme og at være i stand til at sige tydeligt fra, uden det medfører en følelse af mindreværd eller svaghed – Neela Maria Sris

Dermed ikke sagt at nedskæringer, 800 ulæste mails i indbakken eller privatlivsproblematikker er ligegyldige faktorer. Min pointe er blot, at det også handler om, hvordan vi håndterer mødet med de ydre omstændigheder. Som psykolog får jeg mange henvendelser om arbejdsrelateret stress. Over en bred kam siger folk det samme: »Jeg kan ikke sige fra.«

Typiske variationer over dette tema handler om ansvar og anerkendelse. Almindelige tankemønstre er: »Jeg er uundværlig – hvis jeg overlader opgaven til andre, bliver det ikke gjort godt nok.« Eller: »Jeg er nødt til at sige ja til opgaven – ellers er jeg ikke god nok.«

Lige så meget som stress handler om et ‘overload’ af arbejdsopgaver og forventningspres fra arbejdsgivere og kolleger, så handler det om, hvordan den enkelte forholder sig til disse udfordringer.

Vi hopper gerne på diverse ‘quick fix’-løsninger, når vi skal håndtere stress. Mindfulness-malebogen og det beroligende strikketøj kan dulme symptomerne, men det hjælper ikke, hvis du ikke ændrer din måde at reagere på, når din chef spørger, om du kan tage endnu en opgave ind, selvom du realistisk set ikke har tid til det. En mere langsigtet strategi er at overveje, hvordan egne reaktionsmønstre kan være en kilde til stress.

Nøglebudskabet er at kende sine egne begrænsninger, at opgive perfektionisme og at være i stand til at sige tydeligt fra, uden det medfører en følelse af mindreværd eller svaghed.

Vi skal have øjnene op for, at stress kan modvirkes, hvis vi giver plads til, at den enkelte tager vare på sig selv ved at sige fra. Hvis vi skal håndtere stressproblemet, har vi på det individuelle plan behov for at sænke vores krav til os selv – og på det fælles plan har vi behov for at skabe en kultur, hvor dette er en mulighed.

Struktur der skaber nærvær

At stramme op på strukturen kan umiddelbart lyde som et begrænsende og indsnævrende indgreb. Hvordan kan det så hænge sammen, at jeg nu vil påstå, at strammere struktur kan føre til mere frihed og færre bekymringer? Min pointe er, at hvis man formår at strukturere sin tilværelse, så kan man frigøre en masse tid og energi – og man vil blive mere afslappet og nærværende.

Der kan være store bekymringer forbundet med manglende overblik. Når man ikke har overblik over sine opgaver, så vil man typisk bruge meget tid på at være bange for, at man ikke kan nå dem alle sammen – og man vil bruge meget energi på at huske sig selv på alle de ting, der skal gøres.

Det manglende overblik resulterer ofte i manglende nærvær. Man er ikke tilstede i nu’et, hvis man hele tiden er bevidst om, at der hænger en uklar mængde af opgaver og svæver diffust foran én.

Derfor kan det være en stor hjælp at have en klar struktur over de opgaver, man skal lave i løbet af en dag. Helt konkret kan du starte din arbejdsdag med at tage 5-10 fem minutter, hvor du tænker over inddelingen af opgaver og over hvad, der skal laves hvornår. Det vil give dig overskud i løbet af dagen, hvis du har dette overblik.

Plan og struktur kan virke som begrænsende for kreativitet og nærvær, men det behøver det ikke at være. Tværtimod, så kan den strukturerede arbejdsdag fjerne de bekymringer, der ellers ville blokere for den nærværende kreative tænkning. Når man skaber struktur for sig selv, fritager man sig selv for en række bekymringer: beslutningen om hvad der skal laves hvornår er allerede taget – og derfor kan man fokusere på at være tilstede, hvilket er meget mere tilfredsstillende for alle parter.

Vi skal ikke frygte, at struktur hæmmer vores muligheder og kreativitet. Vi planlægger ikke for at sætte alting ind i en kedelig og forudsigelig ramme. Vi planlægger for at slippe for at tænke på planer hele tiden. Når vi allerede har udlagt en struktur for fremtiden, behøver vi ikke bekymre os om den – og dermed får vi mere overskud til at være nærværende i nu’et.

Struktur i hverdagen

Struktur kan hjælpe os til at få hverdagen til at fungere. At strukturere sin tilværelse vil sige at skabe klare rammer for sig selv og overblik over ens gøremål og opgaver. For nogle mennesker kan det måske lyde afskrækkende og lige lovlig strømlinet – men pointen med at indføre struktur i hverdagen er faktisk, at der bliver frigjort ekstra energi, tid og overskud. Med andre ord kan man opnå følelsen af et mindre stramt program, hvis man strammer lidt op på, hvordan man forholder sig til dagens program.

Én meget simpel og effektiv fremgangsmåde er at inddele de ting, som man skal nå i løbet af dagen, i 3 puljer:

Et enkelt redskab som dette kan være en stor hjælp. Hvis man har en forestilling om, at alle opgaver er supervigtige, kan man hurtigt blive stresset, fordi der simpelt hen ikke er tid nok til at være grundig med alting.

Hvis man har den indstilling, at alt hvad der står på to-do listen er meget vigtigt, så er man ofte dømt til at være utilstrækkelig, fordi det bare er svært at få tid til det hele. Derfor er det vigtigt at gøre op, hvad hvad der er vigtigt og hvad der er mindre vigtigt – og det, der slet ikke er vigtigt, kan måske vente til en anden dag.

Ved at skabe overblik og prioritering af opgaver kan vi undgå at blive stressede – og vi kan få det nødvendige overskud, der skal til for at være behagelige og indspirerende at være sammen med. På den måde kan struktur i hverdagen blive meget afgørende for hvordan vi er som mennesker.

Hvis du gerne vil være lidt mindre “stram i betrækket” kan det derfor være en god idé at give den daglige struktur en opstrammer.